Dunavecsei Református EgyházközségDunavecsei Református Kollégium - Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Kollégium

Általános iskolai beiratkozás

Adminisztrátor

Beiratkozáshoz szükséges:

    A gyermek lakcímkártya, személyigazolványa, születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártyája

    Az iskolaérettségi igazolás (óvodai szakvélemény eredeti példánya, a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)

    A gyermek törvényes képviselőjének személyazonosító igazolványa, lakcímkártya

    Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról. Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot

    Nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya 

Célszerű beíratáskor a gyermekre vonatkozó (esetleges betegségeit igazoló, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolás) dokumentumokat is bemutatni.