Dunavecsei Református EgyházközségDunavecsei Református Kollégium - Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Kollégium

Vírushelyzetben bátorító napi Ige

Sándorné Ablonczy Zsuzsa

Kedves Testvéreim!

Az általam sokat emlegetett „hegymenet”-hez érkeztünk. Máris kifulladtunk, pedig tartok tőle, hogy ez még az út eleje. S mert kénytelenek vagyunk egymástól elszigetelten élni, és járni, ezért készül ez a pár lap minden héten.

Személyes tapasztalatom, hogy egyedül nem megy. Szükségem van az ÉLŐ ISTEN segítségére. Arra, hogy fogja a kezem, vezessen. Irányítsa a gondolataimat, mert azok maguktól a keserűség felé haladnak. Az Őt szeretőknek Isten azonban gyönyörű lakhelyet készített az Ő országában. Ennek a fénye már ma segít, könnyebbé teszi azt, ami nehéz, elhordozhatóvá az elhordozhatatlant.

Egyik vasárnap négy éves kis unokámmal beszélgettem, s szóba jött az Édesapám. „Hol van most az Apukád?” - kérdezte. „Az Úr Jézusnál.” – feleltem. „Ott lakik?” „Igen, ott lakik.” S ez az „igen, ott lakik” gondolata bearanyozta a napomat, s azóta is örömmel gondolok rá. Az Úr Jézus azt mondta: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” (János ev. 14:1-3.)

Igen siralmas az, amit magunk körül látunk, és egyre siralmasabb lesz. De nekünk szabad FELFELÉ néznünk az Úr Jézusra. Tőle kérni, várni erőt, bátorítást, és azt, hogy a mi életünket is győzelemre, örökéletre viszi.

Ezekkel a gondolatokkal kérjük, hogy egymástól ugyan elválasztva, mégis együtt imádkozzunk naponként, hogy egyszer újra együtt dicsérhessük az Úr Jézust az Ő országában.

Imádkozó szívvel, szeretettel köszönti Önöket naponta:

 Ablonczy Gábor és Ablonczy Gáborné

1.Tudom, az én Megváltóm él, Hajléka készen vár reám, Már int felém, és koronát ígér a földi  harc után. Bár a világ gúnyol, nevet, A honvágy tölti lelkemet, Mert nemsokára hív az Úr: Jöjj haza, jövel gyermekem! Kitárt karjával vár az Úr: Jer, pihenj, nyugodj keblemen.

2. Remélek Jézusomban én, Ő törli el sok bűnömet, Ajkáról hívón zeng felém: Jer haza haza, vár rád Mestered. Bár a világ gúnyol, nevet, A honvágy tölti lelkemet, Mert nemsokára hív az Úr: Jöjj haza, jövel gyermekem! Kitárt karjával vár az Úr: Jer, pihenj, nyugodj a keblemen.

3. Előttem, oly csodálatos, Hogy értem szállt a földre le, Miattam annyit szenvedett, bűnömért annyit véreze. Bár a világ gúnyol, nevet, A honvágy tölti lelkemet, Mert nemsokára hív az Úr: Jöjj haza, jövel gyermekem! Kitárt karjával vár az Úr: Jer pihenj, nyugodj a keblemen.

4. Tudom, hogy közel Mesterem, Az óra fut, a nap közel, Előtte állok csakhamar, Megváltó Jézusom, jövel! Bár a világ gúnyol, nevet, A honvágy tölti lelkemet, Mert nemsokára hív az Úr: Jöjj haza, jövel gyermekem! Kitárt karjával vár az Úr: Jer pihenj, nyugodj a keblemen.

--::--::--::--::--::--

November 16-22.

November 23-29.

November 30 - December 06.

December 07-13.

December 14-20.

December 21-27.

December 28 - Január 03.

Január 4-10.

Január 11-17.

Január 18-24.

Január 25-31.

Február 01-07.

Február 08-14.

Február 15-21.

Február 22-28.

Március 01-07.

Március 08-14.

Március 15-21.

Március 22-28.

Március 29 - Április 04.

Április 05-11.

Április 12-18.

Április 19-25.

Április 26 - Május 02.

Május 03-09.

Május 10-16.

Május 17-23.

Május 24-30.

Május 31 - Június 06.

Június 07-13.

Június 14-20.

Június 21-27.

Június 28 - Július 04.

Július 05-11.

Július 12-18.

Július 19-25.

Július 26 - Augusztus 01.

Augusztus 02-08.

Augusztus 09-15.

Augusztus 16-22.

Augusztus 23-29.

Augusztus 30 - Szeptember 05.

Szeptember 06-12.

Szeptember 13-19.

Szeptember 20-26.

Szeptember 27 - Október 03.

--::--::--::--::--::--

Vasárnapi Istentiszteletek