Dunavecsei Református EgyházközségDunavecsei Református Kollégium - Általános Iskola, Középiskola és Kollégium

Óvodai pedagógusaink

Adminisztrátor

Cica csoport:

Briezsnyik Lászlóné Zsuzsa óvónő

Tóthné Vass Ibolya óvónő


Maci csoport:

Hlavács Patrícia óvónő

Molnárné Miklán Jolán óvónő


Briezsnyik Lászlóné

2021 szeptemberében kezdtem a 42. tanévemet. Hiszem, hogy a legösszetettebb feladatot jelentő pedagógiai pálya az óvónőké. Kicsit előadóművészt, tanító, pszichológus, énekes, táncos, testnevelő, képzőművész, kertész, környezetvédő, jogász stb. A világ összes jelenségére reagálni, önmagát állandóan képezni tudó ember, aki utat talál minden gyermekéhez, tudását, tapasztalatát át tudja és át is adja. Nem könnyű, de annál nagyszerűbb életpálya. Meghatározó életszakaszban vagyunk a gyermekekkel, igen nagy hatással lehetünk további előmenetelükre. Ez nagy felelősség, szép feladat.

A természeti környezet változásai, jelenségei mindig örömmel töltöttek el, megmutatni, megismertetni, megtapasztaltatni velük a világ sokszínűségét, mindig nagy rácsodálkozás, öröm. Vallom, hogy az új ismereteket a régi tudással közösen (új tudással), minden érzékszervet bevonva komplex módon, játék közben lehet legjobban elsajátítani.

Egész napunkat, minden tevékenységünket a komplexitás hatja át. Matematika, nagy- és kismozgások, irodalmi alkotások, zene, tánc stb. – a mindezt valamennyiük fejlettségi szintjének megfelelően. Ezért tartom nagyon jó fejlesztési lehetőségének a vegyes korcsoportot.

Magabiztos, boldog, sokrétű tudással rendelkező érzelmileg, testileg érett, az iskolára, az új kihívásokra felkészült gyerekeket neveljünk!

Célom társadalmi, természeti környezetre fogékony, kérdezni vevő és tudó gyermekké váljanak! Az újdonságokra nyitottan éljenek!

Tóthné Vass Ibolya

2017 szeptembere óta vagyok tagja a Csiperke Óvoda közösségének. Vegyes életkorú csoportban dolgozom. Változatos, igényes dekorációkkal igyekszem a gyerekeknek vonzóvá, színessé tenni környezetünket, és őket is a barkácsolásra, kézműves technikák megismerésére sarkalom. Munkám során célom, hogy olyan képességeket alakítsak ki a gyermekekben, melyek megalapozzák az iskolára történő felkészülésüket. Közel áll hozzám a Montessori-szemlélet, amely a gyakorlatiasságra épül. Önálló munkával, az önellenőrzés lehetőségével mélyíti tudásukat, magabiztosságukat.

Fontosnak tartom a részképesség-zavarok feltárását, gyakorta készítek fejlesztőjátékot a problémák megoldására. Az óvodai tevékenységben a játékban való tanulást mindenek felettinek tartom.

Szeretem, ha – akár szabadidős tevékenység közben is – gyakran énekelünk, mondókázunk. Hosszú távú célom, hogy a gyerekekkel közös kertészkedést (önellátás) meghonosítsam óvodánkban.

Hiszem, hogy példamutatással a hagyományos értékeket – alkalmazkodás, elfogadás, türelem őszinteség, tisztelet – alakítjuk ki gyermekeinkben munkánk során.

Hlavács Patricia

Az ELTE-TÖK szakán végeztem óvodapedagógusként, ahol a komplex motorikus fejlesztés specializációmnak köszönhetően megszerettem a mozgást. 2020 augusztusában kezdtem el dolgozni a Csiperke óvodában a Maci csoportban a főiskola befejezése után.

Célom, hogy a gyerekeket segítsem abban, hogy egyéni képességeiknek, adottságaiknak megfelelően fejlődve megismerhessék önmagukat és az őket körülvevő világot. Fontosnak tartom, hogy a gyermekek is megszeressék a mozgást és igényükké váljon. Ehhez elengedhetetlen a játékosság a játékba ágyazott feladatok és a közös játékon alapuló mozgás, melynek közösségteremtő ereje is van, amely a nevelés- más -más területén is érezteti pozitív hatását. Arra törekszem, hogy a rám bízott gyermekek sokoldalú, érdeklődő vidám és kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak, szeressék és tiszteljék embertársaikat.

Molnárné Miklán Jolán

2012 óta tanítok néptáncot a Csiperke óvodában. Néptáncot és népi gyermekjátékokat egyébként 1999-ben kezdtem el tanítani óvodákban, ekkor kerültem közelebb ehhez a korosztályhoz. Néhány éve úgy döntöttem, kiegészítem néptáncpedagógusi tudásomat az óvodás korosztály nevelésével. Óvodapedagógusként is az a célom, hogy a népi játékok, mondókák, ritmikai feladatok szerepeljenek a gyerekek fejlesztése során. Néptánc pedagógusként mindig is a mozgás híve voltam. Óvodai munkámban a gyermekjátékok és néptánc mozgáselemek oktatásának célja, hogy fejlessze a gyermekek mozgáskoordinációját, mozgáskultúráját, testi-lelki állóképességét, kapcsolatteremtő képességét.

Munkám során a gyerekeket a magyar néphagyomány játékaival, mondókáival ismertetem meg, melyekkel fejlődik kommunikációs készségük, éneklési készségeik. Megismerkednek a népi játékokhoz szükséges mozgásokkal, ritmusokkal, térformákkal, mint a sor, kör, csigavonal és különböző gesztusok. Megtanulják az irányokat; a ritmikai, térbeli feladatokkal pedig segítjük a kar-láb összehangolt mozgását. Megtanulják a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamát, a játékfűzéseket. Az egyenletes -- negyedes, nyolcados – lüktetés, a dallamegységek megismerése mind-mind segíti az iskolai felkészítést. Arra törekszem, hogy a népzenei élmény kerüljön az emlékeik közé, amit később jó szívvel hívhatnak elő. 

Óvodai munkám során arra törekszem, hogy segítsem a szülőket gyermekük iskolára való felkészítésében, és annak eldöntésében, hogy felelősen döntsünk az iskolába indulás időpontjáról.